1950-1959 - קטעי עיתונות ומסמכים - שנות ה 50

תגובות (1)
הוספת תגובה
נעמי
לפני 15 חודשים
שולשה משקים היו שותפים: וולנר צבי, קולמן חיים